Přednášející

Zuzana Candigliota

Předporodní právní balíček

Advokátka, která má bohaté zkušenosti v oblasti práv pacientů a práv rodiček/rodičů a dětí při poskytování zdravotní péče. Působí v Lize lidských práv a zastupuje před soudy případy žen, které chtějí rodit doma s porodní asistentkou, a případy porodnického násilí při porodu v nemocnici, ale také případy rodičů, kteří chtějí svobodně a informovaně rozhodovat o zdravotní péči a očkování svých dětí. Je členkou Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, v rámci které zpracovala podnět k porodním domům. Je spoluautorkou několika publikací o právech pacientů. Zuzana Candigliota jako právnička i ve svém soukromém životě prosazuje svobodu a odpovědnost každého jednotlivce za sebe a svou rodinu, méně státních zásahů do lidských životů a respekt k individualitě každého jednotlivce.

www.candigliota.cz

www.ferovanemocnice.cz

www.llp.cz

Na semináři se srozumitelnou a poutavou formou dozvíte, jaká jsou Vaše práva při poskytování zdravotní péče během těhotenství, porodu a po porodu a jak je prakticky a účinně prosazovat. Dozvíte se také o aktuálních soudních případech. V průběhu budete moci klást otázky, diskutovat a sdílet svoje názory a zkušenosti. Ze semináře si odnesete užitečný informační materiál.

  • Jak má v praxi vypadat platný informovaný souhlas s péčí?
  • Co dělat, když nesouhlasím s nějakým vyšetřením či zákrokem v těhotenství či při porodu?
  • Jak předkládat v porodnici porodní plán a je pro personál závazný?
  • Může nemocnice omezovat nebo zpoplatňovat doprovod u porodu?
  • Jak si zařídit, aby porod vedla moje porodní asistentka a nebyl přítomen cizí nadbytečný personál?
  • Jak si zařídit propuštění z porodnice krátce po porodu (ambulantní porod)?
  • Mám právo být nepřetržitě s novorozencem?
  • Kdo rozhoduje o tom, jaká péče bude poskytována novorozenci?
  • Jaké mám v současnosti možnosti, pokud nechci rodit v nemocnici?
  • Co mohu dělat, pokud zdravotníci porušili moje práva a chci se proti tomu bránit?

 

 

Ondřej Cerha

Mužská role u porodu a v počátcích rodičovství

Vzděláním psycholog a kulturolog. Je lektor Ligy otevřených mužů, kde ho těší vyučovat kurz Muž u porodu. Kromě místa mužů u porodu se jako interní doktorand na Katedře psychologie FF UK zabývá sebepojetím a psychologií osobnosti v kontextu individualistických a kolektivistických kultur. Na stejném pracovišti vede předmět s názvem Intercultural training. Dokončuje psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Jako otec dvou dětí se aktivně angažuje v komunitním prostoru spolku rodičů a dětí v místě jeho bydliště.

www.ilom.cz

Ještě několik málo desítek let zpět byl porod až na výjimky čistě ženskou záležitostí. O šestinedělku pečovaly babičky a stařenky, nebo ostatní ženy z vesnice. Rodové statky však již téměř neexistují, jen málokdo žije v byť jen dvougeneračním soužití se svými rodiči a postupem času přešly všechny tyto pečovatelské povinnosti na muže. Jak se tedy z muže lovce, bojovníka nebo zemědělce stane empatická podpora u porodu a v šestinedělí? A jaká je vlastně úloha muže u porodu? Jak se může lišit očekávání muže a ženy? Tyto a mnohé další otázky si společně s psychologem a otcem dvou dětí Ondřejem Cerhou nastíníme v rámci přednášky Mužská role u porodu a v začátcích rodičovství.

 

Světlana Hradilová

Vědomé šestinedělí aneb čtvrtá doba porodní v tradici a dnes

Jen málokterá z nás by mohla o prožívání šestinedělí hovořit zasvěceněji než právě Světlana, maminka šesti dětí. Aktivně se zabývá přednáškovou činností na téma poporodní péče a pořádá setkání s výraznými osobnostmi porodní a poporodní péče jako je Anna Gedre nebo Irina Gulevič. Mimo jiné také vyrábí tradiční ukrajinské šátky svivalniky, které slouží k podvazování břicha během těhotenství a šestinedělí. Se svým mužem pořádají pro veřejnost rukodělné dílny na tradiční zpracování lnu, konopí, tkaní, předení aj.

www.rodolad.cz

Během porodu se nerodí pouze děťátko, ale i nová matka, otec, nová rodina. Období po porodu, šestinedělí, patří k jedněm z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších období nejen v životě ženy, ale právě i v životě nově vzniknuvší rodiny. Budeme si povídat o tom, jak své šestinedělí naplánovat a prožít tak, aby bylo krásným, poklidným a obohacujícím obdobím, na které bude žena vzpomínat s láskou a radostí. Zaměříme se na možnosti poporodní péče, kterou by si žena měla dopřát, popovídáme si i o slovanských šestinedělních tradicích a pověrách. Na závěr přednášky nám Světluška představí tradiční ukrajinský svivalnik (šátek na podvazování břicha) a naučíme se, jak s ním správně zacházet, aby nám byl jak v těhotenství tak po porodu dobrým pomocníkem.

 

Míla Kadlecová

WORKSHOP: Sebeláska a ladění v těhotenství – (tanec, protažení, zastavení, naladění na miminko)

Je vystudovanou zdravotní sestrou. Po svém porodu plánovaným císařským řezem se začala zajímat o skutečný přirozený porod, vliv těhotenství a porodu na dítě. Absolvovala lektorský kurz Vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství v pražském Acentru. Vede hodiny Setkávání těhotných žen ve Zlíně, které jsou zaměřeny především na nastavení matky k vnímání sebe sama a dítět. Podporuje těhotné ženy v důvěře ve své ženské tělo, které jako ostatní savčí samice umí zvládnout těhotenství i porod bez zásahů z okolí.

Prožívání těhotenství, jak se maminka cítí, její nastavení k sobě samotné, sebeláska a důvěra ve své tělo ovlivňují miminko až do dospělosti. Už v bříšku a ranném dětství se nejvíce formuje osobnost dítěte. V tuto dobu předáváme dítěti nastavení k životu, vnímání sebe sama. Učíme jej nápodobou, jak přistupovat k sobě a k nejbližším. Nastavení matky je klíčové v nastavení dítěte, zda se bude ve svém těle cítit dobře, bude si věřit a mít se rádo.

Jednoduchými technikami se podíváme do svého středu, naladíme se na miminko, protáhneme, zatančíme a zrelaxujeme.

Karimatky, deky a pohodlné oblečení s sebou!!

 

Kateřina Šorejsová

Fyziologie porodu a vypuzovací reflex aneb vše o přirozeném porodu

Kateřina Šorejsová poprvé rodila ve 30 letech. Naposledy ve dvaačtyřiceti. Dnes má dvanáctiletého syna, šestiletou a pětiměsíční dceru. První porod prožila v české porodnici, druhý na belgické klinice a třetí doma. Sama už deset let doprovází ženy k porodům, zabývá se maorskou porodní tradicí a čerpá z knih francouzského lékaře Michela Odenta. V letech 1993–1999 spolupracovala s J. Duškem, účinkovala v jeho představeních, trénovala pohybovou i hereckou improvizaci, tai-ti, indický tanec kathak. Poté odjela do Izraele (2000–2003), kde působila jako členka tanečního workshopu (propojení techniky a improvizace, klasický tanec, moderní taneční techniky, vlastní choreografická práce, spolupráce se zajímavými choreografy a pedagogy). Po návratu navázala na spolupráci J. Duškem, vedla lekce pohybu na DAMU pro ročník M. Krobota a pro veřejnost v Sokole na Střeleckém ostrově, tančila v představeních v Divadle Ponec. V současnosti provádí ženy těhotenstvím, doprovází k porodu a vede lekce pro těhotné a matky s dětmi. Je tanečnice, herečka, lektorka, autorka svého života.

Rozhovor na Radiu Wave

Budeme si povídat o fyziologii porodu, o podmínkách, které musí být dodrženy, aby vůbec mohla fyziologie nastat. Jak se daří či nedaří tyto podmínky dodržet v porodnicích? Také si povíme o zkušenostech s porody ze zahraničí.